CARGOMESH GMBH
Търсене

Право на анулиране за потребителите

(Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които са предимно извън неговата търговска, стопанска или професионална дейност).

Политика за анулиране

Право на анулиране

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни от датата,

  • на което вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на стоките, при условие че сте поръчали една или повече стоки като част от една поръчка и те са или ще бъдат доставени еднородно, или
  • на която вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на последната стока, при условие че сте поръчали няколко стоки като част от една поръчка и те се доставят отделно, или
  • на която вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на последната частична пратка или последната бройка, ако сте поръчали стоки, които се доставят на няколко частични пратки или бройки, или
  • на която вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на първите стоки, при условие че сте сключили договор за редовна доставка на стоки за определен период от време.

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Österreich, Österreich, Telefonnummer: 06607642545, E-Mail-Adresse: office@cargomesh.com) за решението си да анулирате този договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, електронна поща). Можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране, но това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите уведомлението си за упражняване на правото си на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

Последици от анулирането

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ви да се откажете от този договор. За това изплащане ще използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъдат начислявани такси за това изплащане.

Можем да откажем да ви възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който ни информирате за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок.

Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Трябва да платите за загубата на стойност на стоките само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на тяхното състояние, свойства и функционалност.

Примерен формуляр за анулиране

(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете и върнете този формуляр).

– За

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austria, Österreich, Телефонен номер: 06607642545, Електронен адрес: office@cargomesh.com

– С настоящото аз/ние (*) анулирам/а договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

– Поръчано на (*)/получено на (*)

– Име на потребителя(ите)

– Адрес на потребителя(ите)

– Подпис на потребителя(ите) (само за уведомление на хартиен носител)

– дата

___________
(*) Зачеркнете, ако е необходимо.