logo
Search

Pravo na povlačenje

(Potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati njihovoj komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.)

Pravo na povlačenje

Pravo na povlačenje

Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana

  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prevoznik, preuzeli robu, pod uslovom da ste naručili jednu ili više roba kao deo jednoobrazne narudžbe i ona je ili je isporučena ujednačeno, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste naveli, a koja nije prijevoznik preuzeli posljednju robu, pod uvjetom da ste naručili više robe kao dio jedne narudžbe i ona se isporučuju zasebno, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik preuzeli u posjed posljednju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad, pod uvjetom da ste naručili robu koja se isporučuje u nekoliko djelomičnih pošiljki ili komada, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste naveli a koja nije prevoznik preuzeli prvu robu, pod uslovom da ste zaključili ugovor o redovnoj isporuci robe na određeno vreme.

Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austrija, Austrija, broj telefona: 06607642545, adresa e-pošte: office@cargomesh.com)  obavijestiti vas o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, e-poštom). Možete koristiti obrazac za otkazivanje u prilogu, iako to nije obavezno.

Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sve uplate primljene od vas, uključujući troškove dostave (osim za sve dodatne troškove koji proizlaze iz toga što odaberete način isporuke koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti odmah otplaćeni i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate.

Možemo odbiti otplatu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali nazad, što god je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite direktne troškove vraćanja robe.

Odgovorni ste za bilo kakav gubitak vrijednosti robe samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja drugačijim od onoga što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe.

Uzorak obrasca za otkazivanje

(Ako želite da otkažete ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad.)

– At

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austrija, Austrija, broj telefona: 06607642545, adresa e-pošte: office@cargomesh.com

– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo zaključili (*) za kupovinu sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

– Naručeno (*)/primljeno (*)

– Ime potrošača(a)

– Adresa potrošača(a)

– Potpis potrošača(a) (samo za obavještavanje na papiru)

– Datum

___________
(*) Izbrišite ono što nije primjenjivo.