logo
Search

Pravo na povlačenje

(Potrošač je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati njegovoj gospodarskoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.)

Pravo na odustanak

Pravo na odustanak

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Otkazni rok je četrnaest dana od dana

  • na kojem ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jednoobrazne narudžbe i ona je ili se isporučuje jedinstveno, ili
  • na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu, pod uvjetom da ste naručili nekoliko roba kao dio jedne narudžbe i da se ona isporučuje odvojeno, ili
  • na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad, pod uvjetom da ste naručili robu koja se isporučuje u nekoliko djelomičnih pošiljki ili komada, ili
  • na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli prvu robu, pod uvjetom da ste sklopili ugovor o redovnoj isporuci robe na određeno vrijeme.

Kako biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas kontaktirati (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austrija, Austrija, telefonski broj: 06607642545, adresa e-pošte: office@cargomesh.com)  obavijestiti vas o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, e-poštom). Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim svih dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti vraćeni odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.

Robu morate vratiti ili predati nama odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za otkazivanje

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

– U

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austrija, Austrija, broj telefona: 06607642545, adresa e-pošte: office@cargomesh.com

– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

– Naručeno (*)/primljeno (*)

– Ime potrošača(a)

– Adresa potrošača(a)

– Potpis potrošača (samo za papirnatu obavijest)

– Sastanak

___________
(*) Izbrisati ono što nije primjenjivo.