CARGOMESH GMBH
Search

Право на повлекување

(Потрошувач е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цели кои не можат претежно да се припишат на неговата комерцијална или независна професионална дејност.)

Право на повлекување

Право на повлекување

Имате право да го откажете овој договор во рок од четиринаесет дена без да наведете какви било причини.

Рокот за откажување е четиринаесет дена од денот

  • на кој вие или трето лице именувано од вас, кое не е превозник, ја поседувало стоката, под услов да сте нарачале една или повеќе стоки како дел од единствена нарачка и тие се или ќе бидат испорачани на единствен начин, или
  • на која вие или трето лице именувано од вас, а кое не е превозник, ја поседувало последната стока, под услов да сте нарачале неколку стоки како дел од една нарачка и тие се испорачуваат одделно, или
  • на кој вие или трето лице именувано од вас, кое не е превозникот, ја презеде последната делумна пратка или последното парче, под услов да сте нарачале стоки што се испорачуваат во неколку делумни пратки или парчиња, или
  • на која вие или трето лице именувано од вас, а кое не е превозник ја презеде сопственоста на првата стока, под услов да сте склучиле договор за редовна испорака на стоки во одреден временски период.

За да го искористите вашето право на повлекување, мора да не контактирате (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Австрија, Австрија, телефонски број: 06607642545, адреса на е-пошта: office@cargomesh.com)  ве информира за вашата одлука да се повлечете од овој договор со јасна изјава (на пр. писмо испратено по пошта, е-пошта). Можете да го користите приложениот формулар за откажување примерок, иако тоа не е задолжително.

За да го исполните периодот на откажување, доволно е да испратите известување за вашето остварување на правото на откажување пред да истече периодот на откажување.

Последици од отповикување

Ако го откажете овој договор, ние ќе ви ги вратиме сите исплати добиени од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (освен сите дополнителни трошоци што произлегуваат од изборот на начин на испорака различен од најевтиниот стандарден испорака што го нудиме) кои треба да се вратат веднаш и најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога добивме известување за ваше откажување од овој договор. За оваа отплата го користиме истиот начин на плаќање што го користевте за оригиналната трансакција, освен ако нешто поинаку не е изрично договорено со вас; под никакви околности нема да ви се наплаќаат надоместоци како резултат на оваа отплата.

Може да одбиеме отплата додека не ја добиеме стоката назад или додека не обезбедите доказ дека сте ја испратиле стоката назад, без разлика што е порано.

Морате веднаш да ни ја вратите или предадете стоката и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога не известивте за откажувањето на овој договор. Рокот е испочитуван доколку ја испратите стоката пред да истече рокот од четиринаесет дена.

Вие ги сносите директните трошоци за враќање на стоката.

Вие сте одговорни за каква било загуба на вредноста на стоката само ако оваа загуба во вредност се должи на ракување различно од она што е неопходно за да се утврди природата, карактеристиките и функционирањето на стоката.

Примерок формулар за откажување

(Ако сакате да го откажете договорот, ве молиме пополнете го овој формулар и испратете го назад.)

– Во

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Австрија, Австрија, телефонски број: 06607642545, адреса на е-пошта: office@cargomesh.com

– Јас/ние (*) со ова го отповикуваме договорот склучен од мене/нас (*) за купување на следните стоки (*)/обезбедување на следната услуга (*)

– Нарачано на (*)/примено на (*)

– Име на потрошувачот(ите)

– Адреса на потрошувачот(ите)

– Потпис на потрошувачот(ите) (само за хартиено известување)

– Датум

___________
(*) Избришете го она што не е применливо.