logo
Caută

Dreptul de anulare pentru consumatori

(Un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care sunt în mod predominant în afara activității sale comerciale, profesionale sau de afaceri).

Politica de anulare

Dreptul de anulare

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv.

Perioada de anulare este de paisprezece zile de la dată,

  • la care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat sau a intrat în posesia mărfurilor, cu condiția să fi comandat una sau mai multe mărfuri în cadrul unei singure comenzi și acestea să fie sau să fie livrate în mod uniform, sau
  • la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați intrat în posesia ultimelor bunuri, cu condiția să fi comandat mai multe bunuri în cadrul unei singure comenzi, iar acestea să fie livrate separat, sau
  • la care dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați intrat în posesia ultimului transport parțial sau a ultimei bucăți, în cazul în care ați comandat mărfuri care sunt livrate în mai multe transporturi parțiale sau bucăți, sau
  • la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați intrat în posesia primelor bunuri, cu condiția să fi încheiat un contract de livrare regulată a bunurilor pe o perioadă determinată.

Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informați (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Österreich, Österreich, Telefonnummer: 06607642545, E-Mail-Adresse: office@cargomesh.com) despre decizia dumneavoastră de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de anulare atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.

Consecințele anulării

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea de către dumneavoastră a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel cu dumneavoastră; în niciun caz nu vi se va percepe vreun comision pentru această rambursare.

Putem refuza să vă rambursăm până când nu primim înapoi bunurile sau până când nu ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile imediat și, în orice caz, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care ne informați cu privire la rezilierea prezentului contract. Termenul este respectat dacă expediați bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

Dumneavoastră suportați costurile directe de returnare a bunurilor.

Trebuie să plătiți pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare se datorează unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru verificarea stării, proprietăților și funcționalității acestora.

Model de formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular).

– La

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austria, Österreich, Număr de telefon: 06607642545, Adresa de e-mail: office@cargomesh.com

– Prin prezenta, eu/noi (*) reziliez/reziliem contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

– Comandat la (*)/primit la (*)

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai pentru notificarea pe suport de hârtie)

– data

___________
(*) A se șterge, după caz.