logo
Search

Pravica potrošnikov do odpovedi

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki so pretežno zunaj njene trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti).

Pravilnik o odpovedi

Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok za odpoved je štirinajst dni od datuma,

  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela blago, če ste naročili eno ali več blaga v okviru enega naročila in je ali bo dobavljeno enotno, ali
  • ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago, pod pogojem, da ste v okviru enega naročila naročili več blaga, ki se dostavi ločeno, ali
  • ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos, če ste naročili blago, ki se dobavlja v več delnih pošiljkah ali kosih, ali
  • ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ni prevoznik, prevzeli prvo blago, če ste sklenili pogodbo o redni dobavi blaga v določenem časovnem obdobju.

Če želite uveljavljati pravico do odpovedi, nas morate (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Österreich, Österreich, Telefonnummer: 06607642545, E-Mail-Adresse: office@cargomesh.com) obvestiti o svoji odločitvi za odpoved te pogodbe z jasno izjavo (npr. dopis, poslan po pošti, e-pošta). Uporabite lahko priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od te pogodbe, povrnemo vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali nobenih pristojbin.

Povračilo vam lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje njegovega stanja, lastnosti in funkcionalnosti.

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

– Za

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Avstrija, Österreich, Telefonska številka: 06607642545, E-naslov: office@cargomesh.com

– S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)

– Naročeno (*)/prejeto (*)

– Ime potrošnika(-ov)

– Naslov potrošnika(-ov)

– Podpis potrošnika(-ov) (samo za obvestilo na papirju)

– datum

___________
(*) Ustrezno črtajte.